• 1

pulsar, pulsar consulting

 

Enkele cijfers / feiten

 

 • In het Brussel Hoofdstedelijk Gewest komen tijdens een normale werkdag, 300.000 tot 400.000 auto's door de 5 belangrijkste toegangswegen naar de Belgische hoofdstad.
 • Tussen 2014-2015 : Installatie van 125 panelen die automobilisten informeren van de parkeerplaatsen in de buurt, hun richting en de vije plaatsen 
 • In dat project, is Pulsar het Software Development bedrjf, IT- Mobiel Netwerk Integrator, en Hosting Manager 

 

Een belangrijke behoefte is om de weergave van parkeerplaatsen dynamisch te maken : 

 • Each on-street Display mainly shows the nearby parking areas, by geolocalisation
 • Closed or full parking areas should dissapear from the on-street Displays to leave place for available parking areas
 • For Mobility management reasons, Brussel Hoofdstedelijk Gewest experts should be able to fix some important parking areas on pre-defined positions on the on-street Displays
 • Idem to change the displaying order of parking areas on some on-street Displays
 • New parking areas should be taken in account and displayed without changing the on-street infrastructure, neither the software deployement, but only by software parameters
 

Dynamische Parkeerverwijssysteem van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest

 

« Brussel Mobiliteit is het bestuur van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voorzieningen, infrastructuren en vervoer. De belangrijkste uitdaging van  Brussel Mobiliteit is om de economische ontwikkeling – en de toenemende mobiliteitsbehoefte – te verenigen met een betere levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest staat Brussel Mobiliteit in voor het beheer van de mobiliteitsstrategieën, de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer en de taxi’s. Brussel Mobiliteit vervult dus opdrachten die een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling in het Brussel Gewest, vaak in samenwerking met andere instanties.»

                                    (referentie: http://www.bruxelles.irisnet.be)
 

 

 

 

 

Brussel Mobiliteit heeft het project "Téléjalonnement de Bruxelles-Capitale" ingevoerd om de doorstroming van het wegverkeer in de hoofdstad te verbeteren door de heroriëntering van bestuurders naar doorvoer parkeerplaatsen en door hen te stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken. Dit project heet "Téléjalonnement des parkings". Volgens de definitie uitgewerkt door de regio, blijkt het om een "systeem dat bestuurders informatie in real time over de parkeerplaatsaanbod in infrastructuur (binnen of niet) geeft" te gaan. Er zal heel wat informatie aan bestuurders gegeven worden en men zal deze via panelen op straat tonen.

Na een aanbesteding gelanceerd door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, werd het bedrijf SPIE België gekozen om het project te coördineren. Pulsar werd gekozen, mede door zijn deskundigheid in de Intelligent Traffic Management, en de P-PGI tool (Pulsar Parking Guidance and Information tool), om de software van de "Télé-jalonnement de Bruxelles" applicatie (Dynamische Parkeerverwijssysteem van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest) te ontwikkelen.

 

 

 

SPIE coördineert, met Charvet Industries als leverancier van de op-straat panelen, de infrastructuur, installatie en implementatie van de 125 op-straat panelen in de straten en de kruispunten van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

De panelen zijn 1,85m hoog en 2,05m breed en hebben 3 onderdelen: 

 1. Een verlichte header met de kleuren en het logo van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en het logo P voor Parking

 2. Links, verticale strook met afbeeldingen (meerkleurige LED zone)

 3. Rechts, een monochrome LED zone met de namen van de parkeerplaatsen en het aantal van vrije plaatsen

 

 

 

 

Een eerste reeks van panelen zijn buiten het centrum van de stad geplaatst om mensen te stimuleren om het openbaar vervoer te gebruiken en om het aantal auto's te verminderen in de zone.

De andere panelen zijn in het centrum van de stad geïnstalleerd om bestuurders te begeleiden naar de parkeerplaatsen.

In de toekomst zal een totaal van 125 panelen geplaatst worden langs en ​​in de buurt van de 5 belangrijkste invalswegen tot de stad.

 

 

Filosofie van het project op regionaal niveau 

     Het parkeerverwijssysteem moet :

 • de begeleiding moet bij de buitenkant van het grondgebied beginnen, in de richting van de binnenstad, langs de fast tracks 

 • automobilisten aan te moedigen om, in eerste instantie, te parkeren in transit parkeerplaatsen, uitgerust met snelle verbindingen (bus, tram, metro) 

 • alleen de auto's die de paden beschouwd als "indringende" de IRIS plannen volgen, begeleiden naar het Pentagon 
     

     2 stappen van de installatie van op-straat panelen : 

 1. Een eerste groep van panelen : om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en het aantal voertuigen die het stadscentrum (positie gekozen in de buurt van openbaar transportmiddelen) invoeren te verminderen
 2. Een tweede groep van panelen : geïnstalleerd in de stad, stuurt de automobilisten coureurs naar de parkeerplaatsen in binnenstad 

 

Algemene architectuur van het Project

p-pgi

 

De Dynamische Parkeerverwijssysteem applicatie maakt het mogelijk om allerlei informatie over parkeerplaatsen (naam, locatie, aantal beschikbaar parkeerplaatsen, etc.) te verzamelen en om ze op panelen te tonen om zo aanwijzingen aan de bestuurders te geven.

De operatorgegevens worden verzameld, worden door de regio verwerkt en worden naar bestuurders doorgegeven via panelen en de Mobility Portal van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

 
 
 
Technologieën
Front-End

P-PGI Tool, Microsoft Windows Serveur 2012, Microsoft SQL Serveur 2012, Microsoft .NET v4.5, C#, Entity Framework, Pulsar Background SDK, SmartDeploy, Visual Studio 2013.

Back-End

Technologies d'Arrière-plan + Microsoft Asp MVC 5, IIS 8 Javascript MVC Framework, Backbone.js, Marionette.Js, Jquery, Twitter Bootstrap CSS, Coffeescript, Backbone.stickit, Jquery Datatables, Reports (PDF / Xlsx / Csv)

Hosting

Microsoft AZURE: real IAAS, reliability, performance, easy scalability, automated backups and data distribution, multi-site possibility